Följ Arbetets museum

A Taste of Europe - varför äter vi det vi äter?

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2010 11:10 CET

Den 26 januari öppnar utställningen A Taste of Europe på Arbetets museum i Norrköping. Samtidigt öppnar den även på museer i Tjeckien, Estland, Ungern, Portugal, Skottland, Danmark och Finland, samt i Slovenien i mars. Utställningen är resultatet av tre års samarbete kring frågor om hur mat produceras och konsumeras i Europa. Utställningsbesökaren bjuds på en rad oväntade perspektiv på mat och dess plats i våra liv.

Mat är ständigt närvarande – överallt i samhället, landskapet och i våra hem finns spår av mat. Naturligtvis finns det inget entydigt svar på frågan varför vi äter det vi äter. Det kan handla om tradition, trender, religion, kunskap, ekonomi och politik. Även reklam, forskning, allergier, etiska skäl och vår livssituation har stor betydelse. 

Syftet med utställningen är att uppmuntra till samtal om hur vi äter. Hur hänger olika trender ihop? Hur väljer du? Vilka möjligheter har du att påverka? Utställningen visar nationella skillnader och likheter, trender över tid, och hur vår konsumtion påverkar miljö och klimat. 

Om utställningen
De flesta länderna i Europa har genomgått en liknande utveckling från självförsörjning till storskalig produktion av mat. Vi lägger allt mindre tid och mindre del av vår inkomst på mat. Vi importerar mattrender från hela världen och äter alltmer lika i Europa. Allt oftare är maten lagad och paketerad av andra – den kommer från restauranger, storkök eller industrin. Storskaligheten har bidragit till billigare och snabbare mat. Samtidigt finns en längtan tillbaka till småskalighet och ursprung. Hälsa och miljöengagemang påverkar i allt högre grad européers val av mat på tallriken. Det blir alltmer viktigt att känna till matens väg till tallriken, en varas livscykel och ursprungsmärkning. 

Mjölkdrickande i Sverige
Varje museum har valt ett livsmedel som har särskild betydelse i just deras land. Museerna har sedan dokumenterat hur dessa livsmedel framställs och vilken roll de spelar i människors vardag. Här i Sverige fördjupar vi oss i mjölk. Mjölk är i Sverige starkt förknippat med ”det svenska”, naturliga, nyttiga och moderna. Orsaken är inte minst Mjölkpropagandan på 1920- och 30-talen. Vid denna tid moderniserades mjölkhanteringen i takt med teknisk utveckling och mjölken framställdes alltmer som ett inslag i den moderna livsstilen. Även idag marknadsförs mjölken som ett självklart inslag i ”det typiskt svenska” och mjölkproduktionen kopplas inte minst till det svenska öppna landskapet.

De senaste åren har mejerinäringen blivit alltmer internationell och storskalig. Samtidigt växer efterfrågan på lokalproducerade, ursprungsmärkta varor och flera mindre, lokala mejerier har startats. Sedan 1980-talet har mjölkkonsumtionen i Sverige minskat rejält. Samtidigt har produktutbudet fullkomligt exploderat. Mjölkindustrin anpassar ständigt sina produkter efter nya livsstilar, råd och rön. Arbetets museum har dokumenterat arbetet på ett antal stor-, mellan- och småskaliga mejerier och mjölkgårdar runt om i landet. Mjölkbönder, lastbilschaufförer, mejeriarbetare, marknadsaktörer och konsumenter har intervjuats, och i dokumentationen blir det tydligt hur många människor som är inblandade i mjölkens väg från kon till bordet.

Pedagogiskt projekt
A Taste of Europe är också ett pedagogiskt projekt där nya metoder för museer att arbeta med skolelever tas fram och testas. Huvudmålgruppen för utställningen är ungdomar mellan 14 och 18 år. En grupp som många museer tycker är svår att nå fram till och få delaktig i utställningssammanhang. Därför har de nordiska länderna inom projektet formulerat ett särskilt pedagogiskt projekt där syftet är att utveckla former för interaktivitet länder emellan i denna typ av internationella museisamarbeten.

Museipedagogerna har involverats tidigt i arbetsprocessen med utställningen. Det har varit viktigt att finna interaktiva moment som skapar delaktighet, dialog och väcker intresse hos ungdomarna. Ett sätt att skapa delaktighet är att låta eleverna själva bidra till utställningen. I utställningen kommer därför ett fotogalleri att växa fram under visningsperioden där ungdomar runt om i Europa bidrar med foton av egna matsituationer. Eftersom utställningen visas samtidigt i de nio länderna arbetar pedagogerna också för att etablera samarbeten mellan skolor i olika länder för att skapa dialog kring frågorna i utställningen.

Invigning
Utställningen A Taste of Europe invigs på Arbetets museum i Norrköping den 26 januari 2011 av Lena Ek (c), EU-parlamentariker. Utställningen visas sedan fram till augusti 2011. 

Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete med museer i åtta andra EU-länder. Projektet stöds av EU:s Kulturprogram, Nordisk kulturfond, Livsmedelsarbetareförbundet, Formas och Kulturfonden för Sverige och Finland. Mer om projektet finns att läsa på hemsidan www.atasteofeurope.eu 

PRESSVISNING: onsdag 26 januari 2011 kl 14.
VERNISSAGE: onsdag 26 januari 2011 kl 15.
UTSTÄLLNINGSPERIOD: 26 januari-augusti 2011
PRESSBILDER: förhandsbilder finns att ladda hem under Press, välj Pressbilder i vänstermenyn. Ingen kod behövs.
FÖR MER INFORMATION: Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, tel 011-23 17 09, 0708-23 17 09, felicia.eriksson@arbetetsmuseum.se eller
Sofia Seifarth, forskningschef och projektkoordinator Arbetets museum, tel 011-23 17 22, sofia.seifarth@arbetetsmuseum.se
Johanna Övling, etnolog och ansvarig för delutställningen Mjölk, tel: 011-23 17 13, johanna.oevling@arbetetsmuseum.se
Annelie Egelin Tärning, intendent och ansvarig för pedagogiskt arbete i projektet, tel 011-23 17 06, annelie.egelin@arbetetsmuseum.se