Följ Arbetets museum

​Arbetets museum får 2,5 miljoner till Kunskapscentrum

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 08:30 CEST

Bildcollage - Arbetslivsmuseer i Sverige

Arbetets museum föreslås få 2 500 000 kronor för fortsatt stöd till landets alla arbetslivsmuseer. Genom satsningen på Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer kan Arbetets museum nu fortsätta erbjuda kurser och annan fortbildande verksamhet för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

2013 startade Arbetets museum Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer, en satsning på kursverksamhet och annan fortbildning för landets ca 1 500 arbetslivsmuseer. Satsningen finansierades genom ett statligt bidrag på 1 000 000 kronor årligen från 2014 till 2016.

2017 fick Kunskapscentrum fortsatt statligt bidrag för ett år. I höstbudgeten som offentliggjordes idag, den 20 september 2017, har Arbetets museums äskan om ett permanent och mer omfattande stöd till kunskapscentrum hörsammats. Arbetets museum föreslås få ytterligare 2,5 miljoner årligen, som läggs till befintligt statsbidrag.

- Vi är oerhört glada för att vi nu kan fortsätta driva Kunskapscentrum som en permanent del av vår verksamhet. Det ökade anslaget kommer att kunna användas till kurser, seminarier, och nätverk för frivilliga inom arbetslivsmuseirörelsen samt marknadsföring av arbetslivsmuseer genom gemensamma projekt och utställningar, berättar Niklas Cserhalmi, Museidirektör, Arbetets museum.

Sedan kursverksamheten kom igång 2014 har Arbetets museums Kunskapscentrum genomfört 65 utbildningstillfällen för totalt 1 030 deltagare. Kurserna har hållits på arbetslivsmuseer över hela landet och handlat om exempelvis maskinvård, föreningsvård, värdskap, utställningsbygge, ekonomi, marknadsföring och hantering av föremål, arkivalier och byggnader. Förutom kurser för de aktiva på museerna har även ungdomsläger genomförts, med syftet att uppnå en ökad kunskapsöverföring mellan generationer och få fler unga att engagera sig i arbetslivsmuseernas verksamhet och vårt gemensamma kulturarv.

- För Arbetets museum och för vårt Kunskapscentrum är detta en fin bekräftelse på vikten av våra 1 500 arbetslivsmuseer runt om i landet, alla ideella eldsjälar som verkar där och den insats vi gjort hittills för att stötta dem, avslutar Niklas Cserhalmi.

---

KONTAKTPERSON

Niklas Cserhalmi, Museidirektör, Arbetets museum: 073 331 81 82, niklas.cserhalmi@arbetetsmuseum.se

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!