Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbetets museum stöttar ensamstående föräldrar

PRESSINBJUDAN

Ett museum kan vara ett viktigt stöd för ensamstående föräldrar. Hur det kan gå till är en av programpunkterna som diskuteras när Arbetets museum i Norrköping 22-24 maj står värd för det sista och avslutande mötet i EU-projektet Supporting Single Parents in Europe.

Övergripande syfte med den europeiska satsningen är just att hitta nya kreativa sätt att stötta ensamstående föräldrar som ofta har mer utsatta livsvillkor än familjer med två föräldrar. De nya arbetsmetoderna ska i förstone riktas till yrkesgrupper som arbetar inom vuxenutbildningen för ensamstående föräldrar. Under mötet i Norrköping lanseras en metodhandbok som producerats inom projektet och som ska spridas inom hela EU.  

  • Projektet har gjort oss på Arbetets museum medvetna om vad vi redan gör för att stödja ensamstående föräldrar. Vi har bland annat en kreativ verkstad för barn och föräldrar, ordnar aktiviteter under loven och har fri entré. EU-satsningen har också inneburit ett förstärkt vårt samarbete med Norrköpings stadsmuseum och Folkuniversitetet för att nå målgruppen, säger Annelie Egelin Tärning, intendent och projektledare från Arbetets museum.

Under mötesdagarna i Norrköping ägnas stor del av programmet åt att inspireras av och diskutera hur ett museum kan vara en tillgång för målgruppen. Arbetets museums roll i projektet har bland annat varit att förmedla pedagogiska metoder samt bidra med erfarenheter från projektarbete i stort. Övriga deltagare kommer från Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Det gemensamma arbetet har pågått under två år. För mer information om projektet och själva programmet under mötet i Norrköping, se www.susipe.eu 

Välkomna på pressinfo om metodhandboken och EU-projektet:

Tid: 23 maj kl 10.30

Plats: Arbetets museum, plan 5

Deltagare: Annelie Egelin Tärning, intendent Arbetets museum, Ulrich Renner, projektkoordinator. Även övriga tiotalet projektdeltagare deltar i en workshop i utställningen Framtidsland och är tillgängliga för frågor.

För mer information:
Annelie Egelin Tärning, intendent Arbetets museum, annelie.egelin@arbetetsmuseum.se,

tel: 073-326 52 59

Sofie Lycksell, kommunikationschef Arbetets museum,sofie.lycksell@arbetetsmuseum.se

tel: 070-828 05 03   

Arbetets museum har det nationella uppdraget att skildra människors arbete, liv och villkor i sin verksamhet. I museets utställningar, seminarie- och programverksamhet vill museet väcka frågor för att få igång diskussioner och vara en del i den samtida debatten.


Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

 

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping