Gå direkt till innehåll
Arbetets museum uppmärksammar Fritt ord 250

Pressmeddelande -

Arbetets museum uppmärksammar Fritt ord 250

Vilka möjligheter har den lilla människan att göra sin röst hörd mot makthavare och myndigheter? Sedan EWK-museet öppnade 2009 har denna fråga varit med i alla samarbeten och utställningsprojekt. 2016 fyller vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip 250 år och då tar vi tillfället i akt att fokusera på just den frågan över hela jubileumsåret 2016 och vidare in i 2017.

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Vår första utställning på detta tema är utställningen Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon. Genom 12 utvalda originalteckningar ser vi hur EWK över flera decennier var med och kommenterade olika aspekter av det fria ordet ute i det svenska medielandskapet, berättar Carina Milde, intendent EWK-museet på Arbetets museum.

Redan 1972 publicerades i Aftonbladet en bild där den lilla människans vanmakt vrålas ut i samband med en debatt om journalistikens roll som granskare av makten. Tidningar, radio och TV var viktiga för att avslöja problem i samhället, samtidigt som de själva allt mer hade blivit en maktfaktor med stort genomslag och förmåga att påverka. Och fem år tidigare hade ämnet om annonsintäkter och eventuellt presstöd aktualiserats för att garantera att även de mindre tidningarna skulle klara konkurrensen. EWK kommenterade i bild det faktum att då företag helst annonserar i den största tidningen följde en risk att mindre tidningar i samma stad fick allt mindre resurser, svårare att konkurrera och på sikt överleva.

Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon visas sedan den 14 mars i EWK galleriet. Den 9 april öppnar vi även den växande utställningen #jagfårvälsäjavadjagvill som även den är en del i arbetet för att uppmärksamma Fritt ord 250. Utställningen är ett samarbete mellan Arbetets museum och Folkets Hus och Parker, ett samarbete som mynnar i en vandringsutställning som under 2016 kommer besöka Lidköpings Folkets Hus, Vivalla Folkets Hus, Södertörns högskola, Norra Norrlandsregionen och Söråkers Folkets Hus och 2017 besöka Västar Götalandsregionen och Hallunda Folkets Hus:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> I samverkan med illustratören och satirtecknaren Helena Lindholm väcker vi frågor om yttrandefrihet. Tillsammans med fem grupper i Gusum, Lidköping och Hammarkullen har vi genomfört workshops och skapat utställningen; #jagfårvälsäjavadjagvill. Genom att under resans gång hålla workshops i de orter utställningen besöker kommer utställningen succesivt att växa. Utställningen ska ge svar på hur ord som respekt, hopp, gemenskap, mobbing, att läsa tidningen varje dag och bilden av en morot hänger ihop. Och hur detta kopplar till behovet av det fria ordet och rätten att uttrycka sin åsikt, berättar Carina Milde.

PRESSINBJUDAN
Måndagen den 11 april klockan 10.00 bjuder vi in media för att se båda utställningarna. Ni möter Carina Milde och Paula Hoffman, konstansvarig Folkets Hus och Parker.

KONTAKTER

Carina Milde, Intendent, EWK-museet, Arbetets museum, 073 357 17 15
Paula Hoffman, Folkets Hus och Parker, paula.hoffmann@fhp.nu, 070 730 50 90
<!--[endif]-->

MER INFORMATION OM FRITT ORD 250 (Citat hämtat från https://frittord250.se/om-oss/)

"År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år.  /…/ Frittord250.se samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor med mera. Frittord250.se är en fristående webbplats som administreras från Kungl. biblioteket. Bakom webbplatsen står alla de föreningar och organisationer som använder den för att uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen." Arbetets museum är en av de organisationerna.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping