Gå direkt till innehåll
Barn och krig - ny utställning på EWK-museet

Pressmeddelande -

Barn och krig - ny utställning på EWK-museet

Genom medierapporteringen får vi ta del av hur svår situationen är för barn är i krigshärjade områden världen över. Vi ser barn på flykt, livrädda, skadade och med döda kamrater bredvid sig. I EWK-museets nya tematiska utställning Barn & Krig visas ett urval av de teckningar som ingår i utställningen. Producenterna är de politiska illustratörerna Arifur Rahman och Fadi Abou Hassan som än en gång arbetat tillsammans med Avistegnernes Hus i Norge.

I 26 teckningar från 22 länder skildras barns utsatthet och skräck men även deras enorma livskraft. I bilderna möter vi förtvivlan och sorg men även insikten att barn, trots att de genomlider ett helvete på jorden, kan hitta till både lek och skratt.

I samarbete med S:t Johannes församling har Carina Milde och EWK-museet fått förtroendet att visa teckningar av 6 barn som flytt för sina liv, med bussar, till fots och över Medelhavet i överfulla gummibåtar. Carina Milde säger:

"Detta skratt och denna fantastiska kapacitet att leva, inte bara överleva, har vi på EWK-museet tagit fasta på. Vi vill höra så många röster som det bara går i våra utställningar. Vi har chansen att lyssna på alla som kommer till oss och behöver skydd idag och jag anser att vi har en skyldighet att höra barnens egna röster. Därför går det inte att bara låta vuxna tecknare tolka barns situation."

Teckningarna har kommit fram i samtal med diakon Elisabet Larnemark genom metoden BIV–BIS, Barn i väntan och Barn i start, en metod där tidigare händelser bearbetas, både barn emellan och i samtal med familjen, som får till följd att barnet lättare kan ta till sig skolundervisningen i det nya landet. Om varför de valt att arbeta med just den här metoden säger Elisabet:

"Det största förtroendet är att få dela det svåra, kanske med få ord och berättarstenen i handen eller med penseln och färgerna. Den största tilliten ett barn kan ge oss är dess egen berättelse. Den största glädjen är att se föräldrarnas blickar när barnen skrattar. Därför fortsätter vi med BIV-BIS grupperna."

Gruppen vi träffat kallar sig ”De bästa fåglarna” och består av 6 starka individer mellan 7 och 11 år.
I teckningarna låter de oss uppleva det de upplevt. Vi får känna saknaden av kvarlämnade gosedjur och dockor, se hur glada och färgstarka solen och några moln kan vara mitt ute på Medelhavet men även möta iskalla redogörelser för att krig är på riktigt.

Ansvarig för utbildning inom metoden BIV/BIS i Östergötland är Jan G Persson. Jan påpekar att i den nu rådande flyktingsituationen, behövs det flera som utbildar sig och arbetar med metoden. Han poängterar även att det inte är enbart inom kyrkans regi sådan verksamhet kan drivas.
Tecknarna Fadi Abou Hassan och Arifur Rahman, båda politiska flyktingar från Syrien och Bangladesh, lever i skydd av ICORN och Norska PEN. Därigenom kan de fortsätta sitt viktiga arbete i säkerhet i Norge. En trygghet vi önskar att även dessa barn på flykt fick uppleva.

ÖPPNING/PRESSINBJUDAN

Utställningen visas på EWK-museet, Arbetets museum, under tiden 28 november 2015 till 3 april 2016. Lördagen den 28 november 2015 kl 13.00 öppnas utställningen. Media är välkomna kl 12.30. Då medverkar diakon Elisabet Larnemark, Jan G Persson, BIV/BIS-ansvarig Östergötland, Carina Milde, intendent EWK-museet samt föräldrar till de barn som medverkar i utställningen.

UPPDATERING 27/11 2015 (INFÖR INVIGNING 28/11):
Vi har nåtts av informationen att två av de sex barn vars teckningar vi visar i utställningen Barn & Krig har utvisats. Syskonen Nour, 9 år och Abdallah, 10 år har lämnat Sverige tillsammans med sin mamma. Vi vet inte till vilket land de utvisats men däremot vet vi att barnens pappa inte är med dem. Vi är alla väldigt ledsna över detta och vi kommer sakna Nour och Abdallah och deras föräldrar på lördag när vi öppnar deras utställning. Men diakon Elisabet Larnemark, barnen Sara, Sajid, Hamsa, Salwan och deras föräldrar och vi på Arbetets museum är alla överens om att det är viktigare än någonsin att vi alla får ta del av Nours och Abdallahs berättelser via deras fantastiska teckningar. Så vi hoppas att ni alla tar er tid att komma och uppleva detta med oss på lördag.

Varma hälsningar,
Carina Milde, intendent EWK-museet

KONTAKT
Jan G Persson: 070 – 211 68 62
Elisabet Larnemark: 011– 24 13 21 
Carina Milde: 0733-571715

BILD
Arifur Rahman, Bangladesh har tecknat bilden som används i detta pressmeddelande. På www.arbetetsmuseum.se kommer pressbilder att publiceras den 17 november.

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping