Följ Arbetets museum

Changing the woman image - women i comics

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2011 10:42 CET

Bilden av kvinnan i tecknade serier - nordisk vandringsutställning på Arbetets museum

På Internationella kvinnodagen den 8 mars öppnar vandringsutställningen Changing the woman image – women in comics på Arbetets museum i Norrköping. Det är den första av tre planerade utställningar i Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonsts regi. Ett nätverk som EWK-museet på Arbetets museum har tagit initiativ till och driver.
Efter att ha varit ute på turné i våra nordiska grannländer Norge och Finland återvänder utställningen Changing the woman image - women in comics till Sverige och visas under perioden 8 mars till 1 maj på Arbetets museum. Utställningen är resultatet av den första av tre nordiska konferenser som utifrån den politiska illustrationskonsten problematiserar kring dagsaktuella teman som alla berör frågan om vem som har tillgång till det offentliga rummet.

I ett historiskt perspektiv har kvinnan i tecknade serier gestaltats antingen som huskors eller som Wonder woman. Bilden av kvinnan i den tecknade serien har utvecklats till att idag visa en människa förankrad i den verklighet som vi alla lever i. Hon har hår på benen, egen vilja och har gått från att bara vara en schablon till att bli en person med egen individuell styrka. Kvinnliga tecknare kritiserar idag norm- och genussystem och öppnar ögonen på läsaren genom att vända på konventioner och dekonstruera maktstrukturer.

I utställningen visas bilder där en rad norska kvinnliga tecknare ifrågasätter sin samtid i både självbiografiska och provokativa serier. Ämnen som funktionsnedsättning, sexualitet och vardagsrealism återfinns i de finska serierna. I utställningen visas också serier skapade av tecknare från det svenska feministiska seriekollektivet Dotterbolaget. Serier där läsaren introduceras i polyamorins, heteronormens och nyliberalismens skilda världar.

Om Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst
Nätverket syftar till att sätta fokus på politisk illustration och öka kunskapen om vad bilderna säger om samhället och om konstnärernas samhällsroll. I nätverket ingår Arbetets museum/EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst i Sverige, Fredrik Stabel & AvisTegnernes hus i Norge, Danske Bladtegnere i Danmark och Päivälehti museum - nyhetsarbetets och tryckteknikens historia i Finland. Nätverket ska hålla tre konferenser vars rapporter ska ligga till grund för tre nordiska vandringsutställningar. Nätverket finansieras av Kulturkontakt Nord.

Om EWK och EWK-museet
EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst är beläget på plan 3 i Arbetets museum i Norrköping. Här finns en permanent utställning om tecknaren Ewert Karlsson (1918-2004), mer känd under signaturen EWK. I ett särskilt galleri visar vi bilder ur den samling på nära 2000 teckningar som finns i vårt arkiv. EWK-museet har möjliggjorts genom en donation från Centerpartiet. Aftonbladet, LRF och Söderköpings kommun har också bidragit med medel för museets uppbyggnad.

PRESSBILDER: finns att ladda hem på http://www.arbetetsmuseum.se under Press, välj Pressbilder i vänstermenyn. Ingen kod behövs.
PRESSVISNING: måndag 7 mars kl 13.
VERNISSAGE: tisdag 8 mars kl 18.
UTSTÄLLNINGSPERIOD: 8 mars–1 maj 2011
PROGRAM: Lördag 19 mars kl 14-16. Vad driver tecknarna i sitt skapande? Sara Granér, Karolina Bång, Sara Elgeholm och EWK-museets intendent Carina Milde samtalar om androgynitet, transidentitet, maktstrukturer och polyrelationer. Samarr: Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst.

FÖR MER INFORMATION:
Carina Milde, intendent EWK-museet, 011-23 17 15, 0733-57 17 15, carina.milde@arbetetsmuseum.se Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, 011-23 17 09, 0708-23 17 09, felicia.eriksson@arbetetsmuseum.se