Gå direkt till innehåll
En djupdykning i EWK-arkivet – gamla och okända original kommer upp till ytan

Pressmeddelande -

En djupdykning i EWK-arkivet – gamla och okända original kommer upp till ytan

EWK-sällskapet bildades 1993 för att arbeta för att skapa ett EWK-museum. Grundtanken var att museet skulle ligga i Söderköping, något som aldrig blev av. Istället öppnades EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst 1 april 2009 på Arbetets museum i Norrköping. Idag har EWK-sällskapet en ny ordförande i Lars-Olof Johansson.

I utställningen får vi ta del av hans reflektioner kring EWK, kring satiren och till hans tankar om vidare samarbeten mellan Sällskapet och EWK-museet. Han säger:
- Jag såg en teckning av honom redan som tioåring, i början av 1960-talet. Bilden föreställde Gunnar Sträng som satt på en skattkista med skördeskadeskyddspengarna. Teckningen berörde och skapade diskussioner, även i vårt hem. Att till och med en tioåring upplevde bilden så starkt visar vilken betydelse EWK hade för samhällsdebatten.
Många teckningar i EWK-museets bildarkiv är odaterade och saknar uppgift om sammanhang och ibland även namn på personer. Det skulle vara intressant att få lite mer information kring de teckningar som finns, inte minst från RLF-tidningen och i andra sammanhang. 

Idag arbetar EWK-sällskapet tillsammans med EWK-museet för att sprida kunskap om EWK och om betydelsen av politisk illustrationskonst som samtidskommentar i pressen. Störst i det sammanhanget är den årliga utdelningen av EWK-priset. Ett pris som i år tilldelas den sydafrikanska satirtecknaren Zapiro.

Utställningen visas 12/9 2016 till 8/1 2017. Under hösten kommer ett program arrangeras tillsammans med EWK-sällskapet där Lars-Olof Johansson och museet bjuder in besökare för att börja undersöka vilka som kan tänkas figurera på de ännu ej identifierade teckningarna i EWK-arkivet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping