Följ Arbetets museum

En känsla av samhörighet - konstprojekt på Arbetets museum

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:33 CEST

Den 26 oktober presenterar konstnärerna Nina Svensson och Ingela Johansson konstprojektet En känsla av samhörighet – Repeterar cirkeln på Arbetets museum i Norrköping. Projektet handlar om kultur i arbetslivet och ställer frågor kring vilka förutsättningar som har funnits för kulturen att finnas ute i arbetslivet.

Utgångspunkten är det statliga stödet för Kultur i arbetslivet som har sina rötter i 70-talet. Bidragsformen, som nyligen har upphört, var till för att föra ut kultur på arbetsplatserna för att nå människor som inte tar så stor del i kulturutbudet. På arbetsplatserna var facken drivande i projekten. På vilket sätt har konstnärer och kulturarbetare bidragit till synen på yrken och arbetsplatser? Vilka arbetsmetoder har fungerat och vad har varit misslyckat? 

I utställningen finns ett ”arkiv” av genomförda konstprojekt som visar vilken roll konstnären har haft och hur man på arbetsplatser, studieförbund, fackföreningar och konst- och kulturorganisationer har använt sig den här sortens arbetsskildringar. 

För att få en vidare syn på kultur i arbetslivet har konstnärerna plockat fram verk av arbetarskildrare som Sven ”X:et” Erixson, Birgit Ståhl Nyberg och Albin Amelin. Tillsammans med manusförfattaren Dennis Magnusson har man skapat ett verk som utgår från deras motivvärldar. Man tittar också på amatörverksamheten och studiecirkeln som har haft betydelse för arbetarrörelsens folkbildningsuppdrag. 

I utställningen ingår en videodokumentation som Nina Svensson och Ingela Johansson har gjort tillsammans med personal på olika arbetsplatser. Projekt och utställning initierades av producenterna Twochange/Jannike Brantås, Carina Törnblom och konstnärerna. Dokumentationen är en skildring av arbetsförhållanden och ett försök att ta upp yrkesstolthet och gemenskap bland personal på en arbetsplats. Gemensamt för de medverkande är det fackliga engagemanget. Bland annat har man följt djurskötaren Rickard Andersson i hans arbete på Kolmårdens djurpark. Under tiden för utställningen har Nina Svensson och Ingela Johansson bjudit in konstnären Bernd Krauss för att tillsammans med dem driva en studiecirkel med anställda på djurparken. Målet är att skapa en väggmålning tillsammans som ska ingå i utställningen. 

I videodokumentationen ingår även möte med en personlig assistent, ett affärsbiträde på en stor matvarubutik, två byggnadsträarbetare och några olika yrkesgrupper på ett pappersbruk. 

PRESSVISNING: tisdag 26 oktober 13.
UTSTÄLLNINGSPERIOD: 26 oktober-21 november 2010
PRESSBILDER: finns att ladda hem under rubriken Press, välj Pressbilder i vänstermenyn, ingen kod krävs.
FÖR MER INFORMATION:
Nina Svensson, svensson.nina@gmail.com, 0730-61 59 67
Ingela Johansson, ingelajohansson1@gmail.com
Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, felicia.eriksson@arbetetsmuseum.se, 0708-23 17 09