Gå direkt till innehåll
Gotlandståget är Årets Arbetslivsmuseum 2016!

Pressmeddelande -

Gotlandståget är Årets Arbetslivsmuseum 2016!

Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2016.

Sedan 1972 har Föreningen Gotlandståget funnits vid Hesselby Jernvägsstation i Dalhem på Gotland. Museet byggdes upp utifrån ett förfallet museitåg och en samling förfallen stationsbyggnad. 2004 fick museet genom ett Leaderprojekt chansen att börja bygga ut museibanan till Roma, en sträcka på 6,6 km. Under åren som följde byggdes tre stationer och tre gamla stationshus flyttades till bansträckan och renoverades. Över 6 km spår har lagts, signaler har byggts, två broar har renoverats och järnvägsövergångar har anlagts. 1 500 räler, 47 000 spikar, 7 900 slipers och 4 400 bultar har förbrukats.

Mycket är nytt, men ambitionen har varit att bevara så mycket som möjligt. I en gammal hållplatskur har klotter från 50-talet bevarats. Vid Tule station och banvaktsstuga berättas om livet hos banvaktsfamiljen. På andra ställen berättas om järnvägarna på ön, om betodlingen och om samhällets förändringar.

Genom projektet har föreningen skapat samarbeten med aktörer inom besöksnäringen. Det övergripande målet har varit att locka fler turister till Gotlands inland och öka intresset för de museer och besöksmål som finns.

- Det är ett mycket omfattande projekt som Föreningen Gotlandståget genomfört under totalt 11 år. Resultatet är fantastiskt på många sätt, bland annat har projektet medfört en injektion till besöksnäringen i länet, ökat samverkan och gett nya arbetstillfällen. Vi är mycket glada över att vi genom denna utmärkelse har möjlighet att lyfta fram projektet och de organisationer och ideella krafter som stått bakom det, säger Niklas Cserhalmi, Arbetets museum.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum.

Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och ära. Prisutdelning sker hos Föreningen Gotlandståget under hösten.

Bilden: Fotograf Lars Lundqvist / flickr

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping