Följ Arbetets museum

Hållbar utveckling på schemat för 220 lärare

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 11:35 CEST

Den 3 oktober samlas 220 lärare från Norrköpings skolor på Arbetets museum för en metodfestival med fokus på lärande för hållbar utveckling. Festivalen är en del av arrangemanget Globala veckan.

FN har deklarerat att 2005-2014 är ett årtionde då utbildning för hållbar utveckling ska ges högsta prioritet inom all utbildning. Under Globala veckan tar man fasta på det och har bjudit in personal vid Norrköpings skolor att delta i en metodfestival på ämnet.

Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling - och göra det verkligt för alla världens människor. Kofi Annan, FN 2001.

Festivalen ska ge deltagarna metoder att arbeta med lärande för hållbar utveckling och globala perspektiv i undervisningen. Dagen omfattar såväl föreläsningar som workshops under ledning av representanter från bland andra Forum för levande historia, Amnesty International, Fairtrade, Arbetets museum, Utbildningsradion och Den Globala Skolan.

Metodfestivalen arrangeras av Norrköpings kommun, Utbildningskontoret, Internationella Programkontoret, Den Globala Skolan i samarbete med Arbetets museum.

DATUM: onsdag 3 oktober
TID: kl. 09.00-16.00
PLATS: Arbetets museum, plan 6

FÖR MER INFORMATION:
Nelson St. Eufemia, internationell samordnare på Utbildningskontoret, Norrköpings kommun, 073 020 27 34, nelson.eufemia@edu.norrkoping.se
Carina Milde, intendent på Arbetets museum, 011-23 17 04, carina.milde@arbetetsmuseum.se
Linda Hagberg, kommunikationschef på Arbetets museum, 011-23 17 09, linda.hagberg@arbetetsmuseum.se

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping! Vi är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.