Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Internationell fredskonferens samlar röster från hela världen för samtal om det fria ordets betydelse för ett tillitsbaserat och öppet samhälle.

Om sanningen ska fram: Yttrandefrihet som förutsättning för demokrati och fred
Tid: fredag 14 oktober, kl. 8.30 – 17
Plats: Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge

Lyssna till bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, den sydafrikanska satirtecknaren Zapiro, Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig vid Axfoundation, Anders Kompass, tidigare FN:s Högkommissariat för Mänskliga Rättigheter och numera Utrikesdepartementet, Dr. Denis Mukwege, grundare av Panzisjukhuset och Sacharovpristagare från Demokratiska Republiken Kongo, Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola och stå-uppkomiker Shanthi Rydwall Menon.

Yennenga Progress, EWK-museet vid Arbetets museum, Södertörns högskola och Europaparlamentets informationskontor i Sverige i samarbete med Huddinge kommun och 1,6 och 2,6 miljonerklubben bjuder in till en hel vecka i det fria ordets tecken. Demokrativeckan och fredskonferensen tar avstamp i Fritt ord 250, 250-årsjubileet av den svenska tryckfrihetsförordningen och belyser med ett globalt perspektiv yttrandefrihetens roll för ett öppet, tolerant samhälle och fredlig utveckling. På flera håll i världen är friheterna satta under hård press och kampen om dem förs på nya arenor och med nya medel. Från denna utgångspunkt behandlar fredskonferensen frågor som: Hur värnas yttrandefriheten i ett alltmer globaliserat samhälle? Var går yttrandefrihetens gränser i den tilltagande digitaliseringen? Hur motverkar vi den inskränkning av friheterna som sker också i demokratiska stater?

Niklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum säger:
- Det finns ingen lagom stor yttrandefrihet för ett samhälle. Antingen har vi yttrandefrihet eller så har vi det inte. Vi kan bara vara vuxna i ett samhälle där det råder yttrandefrihet. Arbetets museum vill med sitt EWK-museum vara en röst som betonar det långsiktiga samtalet. De inlägg i debatten vi gör idag ska gynna samtalsklimatet imorgon.

Detta är den tredje i raden av årliga fredskonferenser initierade av Yennenga progress generalsekreterare, Stina Berge och Marika Griehsel , medlem i Yennengas advisory board, där just dialogen om en hållbar fred är i centrum. Stina Berge säger:
- Med dessa fredskonferenser får vi möjlighet att belysa viktiga frågor ur många olika synvinklar. Vi lyfter frågor som är grundläggande för att skapa och upprätthålla fred - både i närsamhället och globalt.

Tidigare har konferenserna hållits i Örebro och Stockholm. I år går den av stapeln på Södertörns högskola i Flemingsberg. Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola säger:
- Södertörns högskola är med glädje medarrangör och värd för årets demokrati- och fredskonferens. Konferensens tema är en viktig global angelägenhet och relevant ur flera olika akademiska perspektiv. Det knyter också an till den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid högskolan.

Under veckan skapar vi en gränsöverskridande mötesplats inom ramen för ett filmprogram och ett utställningsprogram för att avsluta med ett internationellt program under själva konferensen den 14 oktober. Se bifogat program.

För mer information:

Stina Berge, generaldirektör Yennenga Progress, stina@yennengaprogress.se 073-517 62 00

Carina Milde, EWK-intendent/Arbetets museum, carina.milde@arbetetsmuseum.se 0733-57 17 15

Erik Falk, handläggare för samverkan, Södertörns högskola, erik.falk@sh.se 072-571 27 01

Ämnen

Taggar

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Presskontakt

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat material