Följ Arbetets museum

Lars-Erik Håkansson (lehån) tilldelas EWK-priset 2014

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2014 15:53 CEST

Lars-Erik Håkansson är född 1937 och har varit verksam i olika tidningar sedan 1960-talet, bland andra LO-tidningen och Dagens Nyheter. Han är starkt samhällsengagerad och var aktiv i folkrörelsen Nej till EU.

– Jag är glad över att få EWK-priset och bli en i raden av konstnärer som hedras på detta sätt, säger Lars-Erik Håkansson som är bosatt i Vekerum, Blekinge.

Juryns motivering:
”Lars-Erik Håkansson - lehån - får 2014 års EWK-pris för att han i sin mångåriga tecknargärning till fulländning lyckas förena lågmäld humor med analytisk skärpa. Han fångar världen i stort och smått, gestaltar människans och politikens dilemman i bilder av förklarande enkelhet, intelligent djupseende och med absolut gehör för den grafiska framställningen.”
 
PRISUTDELNING: 8 november 2014, kl 14.00 på Arbetets museum, Norrköping
Media är välkommen till prisutdelningen. Ett urval av bilder finns under Pressbilder på Arbetets museums hemsida.

FÖR MER INFORMATION:
Har du frågor om priset, kontakta Torbjörn Österholm i EWK-Sällskapet på 08-588 367 39.
 
Arbetets museum har det nationella uppdraget att skildra människors arbete, liv och villkor i sin verksamhet. I museets utställningar, seminarie- och programverksamhet vill museet väcka frågor för att få igång diskussioner och vara en del i den samtida debatten.

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!