Följ Arbetets museum

Ny direktör på Arbetets museum i Norrköping

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2011 15:09 CET

Arbetets museums styrelse har utsett Niklas Cserhalmi till ny museidirektör från 1 maj 2011. Han efterträder nuvarande museidirektör Anders Lindh som går i pension den 31 augusti. Anders Lindh finns kvar på museet till sista augusti för att avsluta sitt arbete i olika projektgrupper.

Niklas Cserhalmi är idag biträdande museidirektör och förmedlingschef på Arbetets museum i Norrköping med ansvar för utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet. En tjänst som han har innehaft sedan 2005. Dessförinnan har Niklas Cserhalmi bland annat varit lektor vid Institutionen för ekonomi, vid Sveriges lantbruksuniversitet samt varit anställd på Sveriges Hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet. Niklas Cserhalmi har vid en tidigare period också varit arbetslivsintendent samt projektledare på Arbetets museum.

- Som förmedlingschef har jag varit delaktig i de beslut som har tagits för museets närmaste framtid och den kursen avser jag att följa. Jag tycker att de kärnvärden som museet har arbetat med sedan starten 1991 – genus, etnicitet och underifrånperspektiv – gör museet till den mest spännande arbetsplatsen i museisverige. Det faktum att vi finansierar en stor del av vår verksamhet med externa medel kommer att fortsätta att vara en utmaning, men en nyttig sådan för museet. Det gör att vi ständigt måste vara alerta och känna av vad som är viktigt i vår omvärld. En annan utmaning jag ser framför mig är att kombinera vår framgångsrika verksamhet i museibyggnaden med en alltmer växande turnéverksamhet i hela landet. En sak jag ser fram emot är att få återknyta kontakten med arbetslivsmuseerna. Något jag som förmedlingschef inte har haft möjlighet att göra.

Niklas Cserhalmi finns tillgänglig för intervjuer. Han nås på mobil 0733-31 81 82 eller på niklas.cserhalmi@arbetetsmuseum.se

När Niklas Cserhalmi tillträder blir Sofia Seifarth, forskningschef på Arbetets museum, ny biträdande museidirektör.

PRESSBILD: finns att ladda hem finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Presstjänst. Ingen kod behövs.

FÖR MER INFORMATION:
Erland Olauson, ordförande Arbetets museums styrelse, tel 0121-31003, epost olauson.erland@telia.com