Följ Arbetets museum

Nytt pris synliggör ideellt kulturarbete

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:05 CET

För första gången någonsin delar Arbetets museums vänförening ut priset Årets arbetsmyra till en person som på ett extraordinärt sätt har engagerat sig ideellt för ett eller flera arbetslivsmuseum. Årets pristagare heter Kjell Nordeman. Han har bland annat varit ordförande i Sveriges Ångbåtsförening under flera år.

Sverige är världsledande när det gäller att bygga museer och idag finns det 1436 arbetslivsmuseer i landet. Ekonomin är inte så stor och de flesta arbetslivsmuseerna är helt beroende av ideella krafter för att verksamheten ska överleva. Arbetets museum beräknar att minst 15 000 personer arbetar på arbetslivsmuseerna. För att uppmärksamma dessa personer har Arbetets museums vänförening instiftat priset Årets arbetsmyra.

Det allra första priset tilldelas Kjell Nordeman, en man med ett stort engagemang för ångmaskiner. Kjell har under ett antal år varit ordförande i Sveriges Ångbåtsförening (SÅF) med cirka 600 medlemmar spridda över landet. Kjell lägger en stor del av sin fritid på att se till att föreningen framgångsrikt kan bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och att den sociala biten i föreningen tillgodoses. Kjell är också engagerad i ångfartyget Ejdern i Södertälje, där han sitter i fartygsföreningens styrelse.

För några år sedan tog Kjell initiativet till att starta en utbildning för ångmaskinister som pågick under två terminer i Stockholm. Kjell administrerade och var lärare på utbildningen. Kjell tog också initiativet till att renovera en ångpanna på Eskilstuna stadsmuseum, som inte hade fungerat på flera år. Kjell engagerade större delen av sin familj i renoveringsprojektet och idag körs pannan kontinuerligt sedan cirka ett år tillbaka.

Kjells senaste projektet är ångfartyget Rex. Efter bara någon månad har Kjell och hans maskinvänner lyckats få igång fartygets ångmaskin. Tanken är att bilda en ny förening och påbörja restaureringen av fartyget så snart som möjligt. Målet är att Rex skall vara klar för trafik sommaren 2013. Allt arbete sker ideellt.

Utöver sina ideella engagemang har Kjell ett heltidsjobb som arkeolog på Skogsstyrelsen, han spelar också altsaxofon i ett storband som ger några konserter i månaden.

Prisutdelning kommer att ske under invigningen av Museimässan på Arbetets museum fredagen den 15 mars kl. 11. Prisutdelare är Arbetets museums vänförenings ordförande Kent Karlsson.

PRISUTDELNING: fredag 15 februari kl.11
PRESSBILDER: finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Press

FÖR MER INFORMATION:
Kjell Nordeman, pristagare, 070 396 17 67
Torsten Nilsson, arbetslivsintendent, 011 23 17 26, torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se
Linda Hagberg, kommunikationschef, 070 356 35 26, linda.hagberg@arbetetsmuseum.se

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping! Vi är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.