Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smal - en utställning om snygghet, makt, ansvar och lidande på Arbetets museum i Norrköping

Den 7 mars öppnar Smal - en utställning om snygghet, makt, ansvar och lidande på Arbetets museum i Norrköping. En utställning skapad av ungdomar för ungdomar om ett utseendefixerat samhälle där jakten på evig ungdomlig skönhet ställer omöjliga krav.

Ett fyrtiotal ungdomar har tittat närmare på dagens skönhetsideal och ställer sig frågan hur dessa ideal kan ta ett sådant grepp om våra tankar. I media och reklam får vi lära oss hur den perfekta kroppen ska se ut och vilket som är det "rätta" utseendet. Men jakten har ett pris - komplex, ätstörningar och orimligt fokus på det yttre. Genom att belysa den kommersialiserade skönheten vill ungdomarna återerövra rätten att själva få bestämma vad som är vackert.

Ungdomarnas tankar, önskemål och känslor sammanflätas med intervjuer, personliga samtal, historik och fakta i utställningen. Deras tolkningar presenteras i foto, film, text och installationer. Ungdomarna har själva gjort researcharbete, dokumentation och gestaltning i samarbete med Sensus studieförbund, Arbetets museum, föreningen SMAL och designbyrån Unna design.

Ungdomarna kommer från Östersund, Stockholm, Norrköping och Malmö och har arbetat med utställningen i studiecirkelform under drygt ett halvår. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Utställningen visas på Arbetets museum till 31 maj. Därefter går den på turné till övriga orter i projektet.

- Det behöver inte vara så här. Alla som mår så dåligt som de gör på grund av idealen vi har kanske inte behöver göra det egentligen. Så länge som alla tänker på det på ett kritiskt sätt. Det viktigaste enligt mig är att alla är vackra och att skönhetsidealet har för stor påverkan på våra tankar.

- Vårt utseende är vårt eget val, äkta skönhet kommer inifrån och vi ska tänka till innan vi låter vårt utseende bli en för stor grej, våra kroppar är en industri, som faktiskt VI kan styra just genom att våga kritisera det vi inte tycker är ok. Vi inte ska tro på allt alla säger, utan bilda oss en egen uppfattning.
Sagt av två ungdomar i projektet

FÖR MER INFORMATION: Frances Lucas, projektledare Smal, frances.lucas@gmail.com
Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, 011-23 17 09, 0708-23 17 09, felicia.eriksson@arbetetsmuseum.se

PRESSBILDER: finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Press. Ingen kod behövs.

PRESSVISNING: fredag 6 mars kl 11. Representanter från ungdomsgrupperna medverkar.

VERNISSAGE: lördag 7 mars kl 14.

UTSTÄLLNINGSPERIOD: 7 mars-31 maj 2009

Arbetets museum är ett samtidsmuseum som skildrar arbetsliv och vardagsliv i ett flertal tillfälliga utställningar varje år. Viktiga perspektiv är genus, etnicitet och klass. www.arbetetsmuseum.se

Sensus studieförbund erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. www.sensus.se

Föreningen SMAL är en ideell förening som startade 2006 och arbetar för positiv kroppsuppfattning och god självkänsla bland framför allt flickor och kvinnor. www.skonhetsideal.com

Unna Design arbetar med formgivning och gestaltning åt företag, organisationer, myndigheter och museer. www.unna.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping