Gå direkt till innehåll
Museichefen Lilian Edström instruerar en besökare. Foto: Torsten Nilsson
Museichefen Lilian Edström instruerar en besökare. Foto: Torsten Nilsson

Pressmeddelande -

Svenska Skoindustrimuseet i Kumla är Årets Arbetslivsmuseum 2017!

Museet får utmärkelsen bland annat för att de har skapat en plats som på ett pedagogiskt och levande sätt visar skoindustrins historia, för att de ser till att en ny generation både blir delaktig i och får förståelse för skotillverkningens historia. Och inte minst för att man har tagit ansvar för ortens industrihistoria.

- Fantastiskt roligt med tanke på allt slit vi lagt ner på museet, säger Lilian Edström, museichef på Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, om att tilldelas utmärkelsen.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum:
Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och äran. Prisutdelning sker hos Svenska Skoindustrimuseet under hösten.

Motiveringen i sin helhet:
Maskiner i drift, doften av läder och lim, med oumbärliga vardagsföremål i fokus. Svenska Skoindustrimuseet är en plats som på ett pedagogiskt och levande sätt visar skoindustrins historia. Museet ser till att en ny generation blir delaktig i och får förståelse för skotillverkningens historia. Inte minst kan besökaren köpa skor som tillverkats i museet. Ett ideellt engagemang ligger som grund för dagens stiftelse som har tagit ansvar för ortens industrihistoria.

Om Svenska Skoindustrimuseet i Kumla:
Skotillverkning och skoindustrin har haft en stor betydelse i Kumlas utveckling. Under årens lopp har det funnits över 130 olika skotillverkare i kommunen. När skoindustrinedläggningarna var stora började man i Kumla diskutera att bevara minnet av denna epok som haft sådan stor betydelse för kommunen. 1983 bildas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att starta ett skoindustrimuseum. 1986 öppnades Svenska Skoindustrimuseet i Kumla.

En av museets uppgifter är att samla och bevara det som rör svensk skoindustri. Föremålssamlingen omfattar drygt 7 000 poster med bl. a. hundratals svensktillverkade skor, verktyg och maskiner för skotillverkning. Bildarkivet rymmer c:a 5 000 bilder på skofabriker. Museets bibliotek har böcker och tidskrifter som rör skoindustrin, arbetsförhållanden, skomode och tillverkningsprocessen.
http://www.skoindustrimuseet.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum

Laxholmen
602 21 Norrköping