Följ Arbetets museum

TRIBUNAL 12 - Asylsökandes situation

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 10:06 CEST

Den 12 maj samlas internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister på Kulturhuset i Stockholm för att undersöka hur flyktingars möte med dagens Europa ser ut. Eventet kommer samtidigt att visas på storbild på Arbetets museum, där även ett lokalt program med bland annat asylsökande barn och ungdomar från Gusum kommer att genomföras.

Tribunal 12 är avslutningen på ett flerårigt EU-projekt som syftar till att diskutera asylfrågan och asylsökandes situation, samt lokalisera det juridiska, politiska och moraliska ansvaret. Huvudarrangemanget är på Kulturhuset i Stockholm, samtidigt genomförs lokala Tribunal 12-event i olika Europeiska städer: Berlin, London, Köpenhamn, Leeds, Barcelona och Norrköping. Tribunal 12 kommer att visas på storbild i Laxholmskällaren på Arbetets museum. Under dagen kommer asylsökande barn och ungdomar från Gusum att framträda och ge sin bild av sin situation. Norrköpingsbandet Tonarvet ger en livespelning och det kommer att finnas tid för fika, öppna diskussioner med mera.

Tribunal 12 hämtar inspiration från Russelltribunalen som initierades av Bertrand Russell och Jean-Paul Sartre år 1967 i Stockholm. Tribunalen är delvis konstnärligt utformad, men bygger helt igenom på autentiskt material, forskarrapporter, statistik från Amnesty och UNHCR, samt insamlade berättelser från flyktingar och migranter.

Människor som flyr till Europa möts ofta med misstänksamhet och brutalitet. Många avvisas direkt vid gränserna, oavsett om deras liv är i fara i deras hemland. I andra fall hålls människor i förvar i fängelseliknande miljöer, utan att ha begått något brott. Väl inne i Europa sker långa och komplexa asylprocesser, ofta utan juridisk hjälp. Den stora massan asylärenden avslås och människor tvingas återvända till livshotande situationer.

Ordförande för Tribunal 12 är Arne Ruth, publicist och före detta chefredaktör på DN. I juryn ingår personer som med olika perspektiv kan problematisera och belysa de frågor som Tribunal 12 lyfter i sessionerna. Jurymedlemmar: Nawal El Saadawi, Saskia Sassen, Nuruddin Farah, Henning Mankell, B.S. Chimni, Parvin Ardalan och Sadik J. Al-Azm.

Dagen är ett samarrangemang mellan Arbetets museum, Asylgruppen Norrköping, Svenska freds, Borgs församling Svenska kyrkan Norrköping och AST.

OM ASYLGRUPPEN NORRKÖPING
Asylgruppen Norrköping som är initiativtagare till dagen på Laxholmskällaren är en religiöst- och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att stödja och hjälpa asylsökande och flyktingar. Asylgruppen Norrköping har sedan 2006 arbetat ideellt med att ge stöd i enskilda asylärenden och arbetar för att sprida opinion för en solidarisk och rättssäker asylprocess. Organisationen värnar om asylrätten och vill att Sverige ska ha en human flyktingpolitik.

PLATS: Arbetets museum, Laxholmskällaren
DATUM: 12 maj
TID: 10.00 – 22.30

FÖR MER INFORMATION:
Malin Ringqvist, Asylgruppen Norrköping, 070 - 870 83 49
Linda Hagberg, vik. informationschef på Arbetets museum, 011-23 17 09, linda.hagberg@arbetetsmuseum.se