Gå direkt till innehåll
Arbetets museum ska undersöka hur pandemin har påverkat ungdomars syn på arbete, ekonomi och hållbarhet.
Arbetets museum ska undersöka hur pandemin har påverkat ungdomars syn på arbete, ekonomi och hållbarhet.

Pressmeddelande -

Från kris till vision i pandemins spår

Dagens ungdomar är på väg ut i en värld och en ekonomi som är radikalt förändrad av coronapandemin. En värld full av både utmaningar och vilja till omställning. Hur påverkar krisen ungdomars syn på pengar, hållbarhet och yrkesliv, och var i samhället finns lösningarna, visionerna? Det ska undersökas i Arbetets museums projekt ”Pengar! – när kriser föder visioner”.

Redan i början av 2020 startade Arbetets museum projektet ”Pengar!” där ungdomar undersöker fenomenet pengar i relation till arbete, tillväxt och planetens resurser. Sedan kom coronapandemin och i ett slag förändrades ungdomars ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter högst konkret.

– Vi såg ett behov av att bredda projektet. Vi kan helt enkelt inte diskutera pengar, jobb och framtid utan att diskutera pandemins effekter. Hur kommer arbetsmarknaden se ut för dagens unga? Har ungdomars syn på hög- och lågstatusyrken förändrats i och med ett ökat fokus på samhällskritiska yrken? Kan den rådande krisen ge upphov till nya idéer på vägen mot en hållbar framtid? Det är frågor vi vill undersöka, säger Frances Lucas, projektledare.

Därför byggs nu projektet Pengar! ut med det nya delprojektet ”När kriser föder visioner”. Med hjälp av medel från Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa ska Arbetets museum undersöka hur pandemin har påverkat normer och visioner kring yrkesliv och ekonomi hos ungdomar såväl som representanter för näringsliv och offentlig sektor.

– Under 2020 har vi sett hur världen ställt om för att klara Covid-19-krisen. Vi undrar om den här viljan till omställning även kan bli en språngbräda mot en hållbar världsekonomi, med ungdomar i en drivande roll, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

Resultaten av det nya delprojektet kommer att gestaltas i den kommande utställningen ”Pengar!” som planeras öppna på Arbetets museum 2022. Tanken är att ge besökande ungdomar konkreta verktyg för att hantera och påverka den radikalt förändrade världsbild och ekonomi de är på väg ut i.

Om projektet Pengar!

I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska fenomenet pengar, bland annat genom att skapa en crowdfunding-finansierad hållbarhetsfond som de själva styr över. Projektet ska även resultera i en interaktiv digital plattform skapad av unga samt en utställning på Arbetets museum som sedan fortsätter ut på turné över landet. Syftet är att skapa kunskap om hur människor ser på pengar i relation till arbete, tillväxt och planetens begränsade resurser, men också att utforska möjligheter kring både dagens och framtidens ekonomiska system.

Bakom projektet står Arbetets museum i Norrköping, som har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs tillsammans med en rad samarbetspartners, bland annat Stockholm Environment Institute, Sensus studieförbund, Swedbank, Unga hörselskadade, Hupax, Fältbiologerna, Stiftelsen Jiddra inte, Changemaker Educations, Teater K, Ekobanken och KKV.


Kontakt

Frances Lucas, projektledare, Arbetets museum
Tel: 079-079 13 99, frances.lucas@gmail.com

Niklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum
Tel: 011-23 17 03, niklas.cserhalmi@arbetetsmuseum.se


Pressbilder

www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping