Gå direkt till innehåll
Hur startar man ett torvmuseum? Sven Gustavsson har svaret. Foto: Ida Rådegård
Hur startar man ett torvmuseum? Sven Gustavsson har svaret. Foto: Ida Rådegård

Pressmeddelande -

Sven i Emmaboda är Årets Arbetsmyra

På Torstamåla torvmuseum i Småland möts natur och kultur i en unik fabriksmiljö. Sven Gustavsson beskrivs som själva motorn bakom förvandlingen av den nedlagda torvfabriken. Nu utnämns han till Årets Arbetsmyra av Arbetets museums vänner.

I början av 2006 åkte Sven, tillsammans med de andra initiativtagarna, till Torstamåla för att se på den nedlagda torvfabriken som de ville omvandla till ett museum. Det var 15 grader kallt och de kämpade sig fram genom den oplogade snön. Framme vid fabriken möttes de av snö även inomhus – på grund av stormen Gudrun fattades det 600 tegelpannor på fabrikens tak.

Mycket tid och engagemang ledde fram till det som idag är Torstamåla torvmuseum. Ett arbetslivsmuseum som skänker glädje åt såväl medlemmar som åt bygden.

Ett sextiotal medlemmar är vi, och vi är väl kanske åtta eller någonting sånt där, som är engagerade och kommer med jämna mellanrum och hjälper till. Allihop är superbra och vi har roligt ihop, säger Sven.

De började tidigt med att bjuda in till öppet hus och ”Torvens dag”, då besökare får chansen att följa med i vagnarna ut på mossen där torven bryts. I fabriken visas alla momenten med att ta fram en klassisk torvströbal med träramar och järntråd, något som de tycks vara ensamma om i Sverige idag.

Men hur startar man ett torvmuseum när man inte har någon särskild kunskap om torvbrytning? Sven räknar upp tre villkor som skulle uppfyllas för att Torstamåla torvmuseum skulle kunna bli verklighet: de skulle få tillåtelse att bryta torv på platsen, föreningen skulle äga fabriken samt att de skulle få med sig personer som hade arbetat i torvfabriken och som kunde dela med sig av sin kunskap.

Utan kunskap hade det varit meningslöst att hålla på med, eftersom jag inte kunde något. Och när de tre grejerna var igång, då körde vi igång.

Att det är en laginsats det handlar om, det är Sven tydlig med. De är ett sammansvetsat gäng som lär av varandra. Hustrun Britt-Marie som alltid är med och drar sitt strå till stacken, Brit som är eldsjälen som visade mossen för Sven från första början, Tord och Örjan som är söner till Ragnar som tidigare arbetade på torvfabriken, för att nämna några. Det sociala är en viktig del för alla inblandade.

Det är inte många gånger vi varit där utan att grilla. Och ingen gång utan kardemummakaka!

Sven och Britt-Marie är överens om att de vill hålla på så länge det är roligt och givande. Saknaden har varit stor under coronapandemin när de har varit tvungna att pausa verksamheten. Men nu bryts det åter torv på mossen i Torstamåla.

Det bygger mycket på att vi har roligt, som jag säger ordet ”jobba” använder vi inte!

Fakta: Årets Arbetsmyra

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänner med syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. 

Prisutdelning 22 april

Sven Gustavsson tar emot 2022 års pris fredag 22 april under ArbetSams evenemang Museidagar på Sörmlands museum i Nyköping. Vill du närvara som journalist? Kontakta Lovisa Almborg, ArbetSam, 011-23 17 30, lovisa.almborg@arbetsam.com.

Juryns fullständiga motivering

Arbetets museums vänförening har beslutat att utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2022 går till Sven Gustavsson, Torstamåla torvmuseum, för hans mångåriga och gedigna arbete för det som resulterat i Torstamåla Torvmuseum.

Sven blev redan 2006 engagerad i ett projekt för att rädda och rusta torvfabriken vid Torstamåla torvmosse och därmed även en kulturhistoria i form av spår av en gammal hantering i en unik naturmiljö.

När föreningen Torstamåla torvmuseum bildades blev Sven kassör. Även om det handlar om ett arbetslag, så har Svens roll som motor varit viktig. Hans allsidiga kunnande om både ekonomi och praktiskt arbete, vilja att satsa egen tid och inte minst förmåga att samarbeta och få alla att dra åt samma håll har bidragit till att Torstamåla torvmuseum nu kan erbjuda besökare ett fint natur- och kulturområde.

Torvens dag och Öppet hus är återkommande aktiviteter liksom visning för bokade grupper som får åka ut på torvmossen och se de gamla spåren av verksamheten. 

Kontakt

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent, Arbetets museum, 011-23 17 26, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Lovisa Almborg, ArbetSam, 011-23 17 30, lovisa.almborg@arbetsam.com

Pressbilder

www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

För fler pressbilder och övriga pressfrågor, kontakta Mårten Mellberg, Arbetets museum, 011-23 17 23, marten.mellberg@arbetetsmuseum.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping