Gå direkt till innehåll
Den 5 juli debatteras det rörliga kulturarvets framtid i Almedalen. På bilden: Ångfartyget "Trafik" i Hjo. Foto: Bo Oxenstjärna.
Den 5 juli debatteras det rörliga kulturarvets framtid i Almedalen. På bilden: Ångfartyget "Trafik" i Hjo. Foto: Bo Oxenstjärna.

Pressmeddelande -

Trots riksdagens stöd – rörligt kulturarv fortfarande utan skydd

I Sverige finns en skattkista full av historiska transportmedel: stridsflygplan, veteranbilar, ånglok, fartyg och mycket mer. Men det rörliga kulturarvet saknar helt lagskydd, något som Transporthistoriskt Nätverk vill ändra på. Den 5 juli debatterar organisationen med riksdagspolitiker i Almedalen.

Från mopeder till veteranflyg, från museijärnvägar till skepp: Det rörliga kulturarvet utgörs av en stor mängd historiska transportmedel i luften, på land och i vatten. Många av fordonen är fortfarande fullt funktionsdugliga. Gemensamt för det rörliga kulturarvet är att det berättar om det moderna samhällets framväxt och hur människor har rest och varor transporterats genom århundraden. Ofta är det ideella krafter som vårdar och tillgängliggör detta kulturarv för allmänheten.

– Det rörliga kulturarvet måste upplevas. Den som någon gång har rest med en museijärnväg eller sett ett åttio år gammalt flygplan i luften förstår varför det är så viktigt att bevara. De här farkosterna transporterar oss i tid och rum och gör vår historia greppbar på ett helt unikt sätt, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande för Transporthistoriskt Nätverk.

Färdiga lagförslag finns

Till skillnad från det traditionella markbundna kulturarvet saknar det rörliga kulturarvet lagskydd. Detta har Transporthistoriskt Nätverk (ThN) arbetat för att förändra sedan organisationen bildades 2012. Nätverket representerar 11 organisationer inom det rörliga kulturarvet, med över 200 000 medlemmar.

Våren 2017 meddelade Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram en skyddande lagstiftning för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet sammanställde under 2018 en rapport med lagförslag till kulturdepartementet. Nu är det hög tid att lagskyddet blir verklighet, menar ThN:

– Svensk kulturarvslagstiftning har sedan Axel Oxenstierna varit inriktad på markbundet kulturarv och att detta fortsätter utesluter skydd av det rörliga kulturarvet, säger Rutger Palmstierna från Båthistoriska Riksförbundet (BHRF), en av ThN:s medlemsorganisationer.

Politikerdebatt i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas organisationerna inom det rörliga kulturarvet i Visby hamn. På tisdag eftermiddag den 5 juli håller Transporthistoriskt Nätverk en gemensam debatt där riksdagspolitikerna Isak From (S) och Anders Åkesson (C) diskuterar ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet med Rutger Palmstierna från Transporthistoriskt Nätverk. 
Media är varmt välkomna att närvara.

Titel: Transportmedel – ett viktigt kulturarv?
Tid: tisdagen den 5 juli kl. 13.30–14.30
Plats: 117–118 i Veteranbussen, Skeppsbron
Program (PDF 1,34 MB)

Välkomna!

Kontakt

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande av Transporthistoriskt Nätverk
Tel. 011-23 17 26, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Pressbilder

www.arbetetsmuseum.se/press

Fakta Transporthistoriskt Nätverk

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) består av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och ytterligare 10 organisationer inom det rörliga kulturarvet. Tillsammans representerar de över 200 000 medlemmar. Dessa är med och bidrar till att visa upp industrisamhällets framväxt och kulturarv, framför allt det rörliga transporthistoriska kulturarvet. En övervägande del av detta arbete sker ideellt, framför allt när det kommer till att bevara, bruka och levandegöra kulturarvet.

Transporthistoriskt nätverk i siffror

Organisation Föreningar/ museer Medlemmar
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam 624 museer 31 200
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF 20 föreningar 19 000
Veteranflyggruppen EAA Sverige 120 flygplan 700
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 33 föreningar 14 500
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 200 klubbar 105 000
Museibanornas Riksorganisation, MRO 29 föreningar 16 000
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF 14 föreningar 5 800
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF 72 medlemsfartyg 14 500
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF 300 ångbåtar 15 000
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS 1 förening 700
Åkerihistoriska Sällskapet, ÅHS 1 åkeriföretag 400
Totalt:

222 800

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

   Kontakter

   Anna Redmalm

   Anna Redmalm

   Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

   Relaterat innehåll

   På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

   Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

   Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

   Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

   Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

   Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

   Arbetets museum
   Laxholmen
   602 21 Norrköping