Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det resande demokratilabbet – en vandringsutställning där du lär dig genomskåda budskap och blir en propagandaavslöjare

”Jag är online nästan hela tiden” *

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.


Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som under ett år ska visas på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum. Utställningen produceras av Arbetets museum med stöd av Statens Medieråd och Sensus och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet syftar till att ge ungdomar insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll. I utställningen identifieras de tekniker propagandisten använder. Vi undersöker varför unga individer idag har så lätt för att svälja propaganda och vinklad information samtidigt som vi fördjupar oss i hur de kan utveckla kunskapen att genomskåda den.

"Källkritik är viktigare än någonsin idag, när det offentliga samtalet på nätet hotas av odemokratiska krafter. Genom att ge barn och unga verktyg som stärker deras förmåga till självständiga och oberoende bedömningar av informationskällors trovärdighet, gynnas vårt demokratiska samhälle. Vi är därför stolta över att stötta Arbetets Museums projekt ”Det resande demokratilabbet”, som genom bland annat en vandringsutställning höjer kunskapen och medvetenheten om vinklade nyheter och informationspåverkan." 
Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Syftet med projektet är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt. Utställningen blir en språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan; Propaganda och bilders makt.

"Detta samverkansprojekt innehåller flera för oss viktiga delar. Dels att stärka ungdomars motståndskraft mot ideologisk påverkan men också att det sker genom i huvudsak en analog utställning där folkbiblioteken är centrala punkter runt om i landet. Vi vill lyfta och synliggöra bibliotekens viktiga funktion att verka för ett öppet demokratiskt samhälle." 
Helena Dal, verksamhetsansvarig, information och vägledning, Statens medieråd

Utställningen är utformad så att du möter fyra forum. Propagandalabbet där du synar framgångsfaktorerna för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. I Åsiktsmaskinen trängs alla Influencers som pekar ut åsiktskorridorer och designar din världsbild. Vi identifierar Vem som lyssnar på unga människor och Var. Men mesta av allt förmedlar vi Första hjälpen och utvecklar Överlevnadskit – allt för att du ska lämna Det resande demokratilabbet som en framgångsrik Propagandaavslöjare.

"Den här utställningen är så viktig därför att den kan vaccinera oss mot den propaganda som i dag sprids så effektivt och som i förlängningen hotar vår demokrati."
Kerstin Selén, nationell verksamhetsutvecklare från Sensus studieförbund

Sensus har deltagit med de ungdomsgrupper som varit med att utveckla den pedagogik som bibliotekarierna kommer att arbeta med på plats i utställningen. Ungdomarna* betonar vikten av att både lära sig att känna igen propaganda och kunna lära andra hur den är uppbyggd.

Tillsammans med Kungliga biblioteket/Digitalt först och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB skapas även ett föreläsnings- och seminarieprogram tillgängligt för alla visande bibliotek. Turnén inleds med premiärvisning under Bokmässan i Göteborg 27–30 september 2018 och turnerar därefter fram till och med september 2019.

Kontakt:
Projektledare, Carina Milde carina.milde@arbetetsmuseum.se 0733-571715
Turnéansvarig, Sara Grevlund turne.drd@arbetetsmuseum.se

Ämnen

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping