Gå direkt till innehåll
Hösten 2023 ska utställningen ”Jag tror inget som jag inte vet – Bamse och källkritik” stå klar för turné till bibliotek runt om i landet.
Hösten 2023 ska utställningen ”Jag tror inget som jag inte vet – Bamse och källkritik” stå klar för turné till bibliotek runt om i landet.

Pressmeddelande -

Bamse och Skalman lär de yngsta om källkritik i Arbetets museums nya miljonsatsning

Nu sjösätter Arbetets museum ett nytt projekt med fokus på källkritik för de allra yngsta skolbarnen. Med hjälp av världens starkaste och snällaste björn och 3 miljoner kronor från Postkodstiftelsen ska museet skapa en vandringsutställning som turnerar till folk- och skolbibliotek runt om i landet.

Projektet går under namnet ”Jag tror inget som jag inte vet – Bamse och källkritik” och riktar sig till skolbarn i åldern 69 år. Projektnamnet är lånat från ett citat av Bamses vän Skalman, och det är också i Bamses värld som den kommande utställningen tar avstamp. Målet med projektet är att höja yngre skolbarns medvetenhet om att information kan vara vinklad och ha för avsikt att påverka människor i riktningar som kan vara både skadliga och osanna.

Barn och unga rör sig idag alltmer i den digitala sfären vilket gör att de i allt tidigare åldrar behöver ha ett aktivt samtal om källors ursprung. Vi behöver berätta om att inte alla är ärliga med sina avsikter när de delar information med andra. Det här kan utställningsmediet gestalta på ett lekfullt sätt, säger Carina Milde, projektledare och intendent på arbetets museum.

  Bamse, bibliotek och museum i gemensam kraftsamling

  Projektet har beviljats medel från Postkodstiftelsen om 2 990 000 kronor och genomförs i samarbete med medieföretaget Story House Egmont, som ger ut Bamsetidningen och ansvarar för olika Bamsesamarbeten, och Regionbibliotek Östergötland. Visionen är att med gemensamma krafter locka förskole- och lågstadieklasser runt om i landet till ett besök i utställningen.

  Jag tycker det känns klockrent för regional biblioteksverksamhet att kunna bidra till att vandringsutställningen når Götabibliotekens besökare och användare. Vandringsutställningens syfte är helt i linje med bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling och att bidra till att öka kunskap om hur information byggs upp, om källor och olika digitala verktyg för barn och unga, säger Rikard Åslund, enhetschef enheten för kultur region Östergötland, där den regionala biblioteksverksamheten ingår.

  Tillgång och tillit till korrekt information är en viktig byggsten i ett fredligt, demokratiskt och inkluderande samhälle. Att lära sig tolka och bedöma den information som finns tillhanda är en viktig förmåga att ha. Initiativet med Arbetets museum möjliggör för barn och unga att förstå och navigera i detta redan tidigt och vi är glada över att stötta dem i detta projekt där de i samverkan med nyckelaktörer lyfter dessa viktiga frågor för den yngre målgruppen”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

  Barnen medskapare från ruta ett

  Hösten 2023 ska vandringsutställningen stå klar för turné till bibliotek runt om i landet. Som alltid kommer utställningen tas fram tillsammans med den tilltänkta målgruppen. Under våren kommer Arbetets museum att träffa referensgrupper från förskole- och lågstadieklasser. Arbetet sker med utgångspunkt i Bamsetidningens pedagogiska och prisbelönta material om källkritik och demokrati, såväl som bibliotekens metodmaterial ”Bli en källspanare”.

  Det känns självklart att låta Bamse engagera sig i demokratifrågan där mediemedvetenhet har stor betydelse. Bamse är en stark röst och med hjälp av spännande och lustfyllda serieberättelser kan man angripa relativt avancerade begrepp och förklara dem på ett enkelt sätt även för yngre barn. Förhoppningsvis kan detta gemensamma initiativ bidra till att främja kunskapen om demokrati och källkritik och skapa förståelse för varför det är så viktigt, säger Charlotta Borelius som är chefredaktör på Bamsetidningen.

   Bakgrund

   • Arbetets museum har satt fokus på demokratifrågor sedan starten 1991. På lång sikt är målsättningen att skapa ett permanent Arbetets museums Demokratilabb på museet. Projektet Jag tror inget som jag inte vet – Bamse och källkritik är ett led i det arbetet.
   • 2018 producerade Arbetets museum Det resande demokratilabbet, en vandringsutställning om propaganda, källkritik/källtillit och demokrati, även denna med finansiering av Postkodstiftelsen. Utställningen har turnerat till 30 bibliotek runt om i Sverige och även gett upphov till systerutställningar som turnerat internationellt.
   • Parallellt med den nya Bamseprojektet driver Arbetets museum, tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar, ett liknande projekt för en vuxen målgrupp: Arbetets museums Demokratilabb – demokratiturné till arbetsplatser.
   • Bamse är en av Sveriges mest älskade barnkaraktärer och Bamsetidningen läses av över 200 000 barn var tredje vecka. 2023 firar tidningen 50 år. 2017 utsågs Bamsetidningen till årets tidskrift för sin uppmärksammade satsning på att lära barn att tänka källkritiskt. 2021 skrev Bamse under Regeringskansliets deklaration för en stark demokrati och redaktionen tog fram serier och ett pedagogiskt material på detta tema.

   Kontakt

   Josefine Höijer, projektledare och intendent Arbetets museum, tel. 011-23 17 06, Josefine.Hoijer@arbetetsmuseum.se

   Elisabeth Cserhalmi, chef för Regionbibliotek Östergötland, tel. 010-103 93 17, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

   Charlotta Borelius, chefredaktör Bamsetidningen, tel. 070-863 94 02, charlotta.borelius@egmont.se

   Marie Dahllöf, generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen, tel. 073-084 28 69, marie.dahllof@postkodstiftelsen.se

   Pressbilder

   www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

   Kontakter

   Anna Redmalm

   Anna Redmalm

   Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

   Relaterat innehåll

   På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

   Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

   Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

   Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

   Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

   Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

   Arbetets museum
   Laxholmen
   602 21 Norrköping