Gå direkt till innehåll
Niklas Cserhalmi, museidirektör och Carina Milde, intendent, ser fram emot att skapa det turnerande demokratilabbet. Foto: Arbetets museum
Niklas Cserhalmi, museidirektör och Carina Milde, intendent, ser fram emot att skapa det turnerande demokratilabbet. Foto: Arbetets museum

Pressmeddelande -

Arbetets museum skapar demokratiturné med Myndigheten för psykologiskt försvar

I dag inleder Arbetets museum ett nytt demokratiprojekt tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar. Samarbetet ska resultera i en vandringsutställning om demokratifrågor som vänder sig till arbetsplatser och mötesplatser runt om i landet.

Projektet har arbetsnamnet Arbetets museums Demokratilabb – demokratiturné till arbetsplatser och ska resultera i ett turnerande ”demokratilabb” med fokus på frågor om fri åsiktsbildning, informationspåverkan och propaganda.

– Projektet är en del av den demokrativärnande verksamhet som Arbetets museum alltid bedrivit, nu senast med utställningen Det resande demokratilabbet. Med den kommande vandringsutställningen vill vi stärka medborgarnas motståndskraft mot antidemokratiska aktörer och påverkan. Därför vänder vi oss till arbetsplatser och andra platser där människor möts – platser där det demokratiska samtalet ofta förs, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör.

  Avkodar desinformation och propaganda

  Tanken är att den nya vandringsutställningen ska turnera till arbetsplatser och platser där människor möts i vardagen – i sjukhusfoajéer, på köpcentrum och på bibliotek. Här kommer besökaren att få verktyg för att avkoda vilseledande information och identifiera olika sorters propaganda. Även frågor och föreställningar om val och valfusk lyfts.

  – Vi vill skapa en vandringsutställning som är lustfylld, interaktiv och informativ. Som väcker nyfikenhet, skapar frågor och lockar till öppna och sökande samtal mellan människor. När en levande dialog genomsyrar samhället är det svårare för desinformation och propaganda att få fäste, säger Carina Milde, projektledare för satsningen och intendent på Arbetets museum.

  För projektet Arbetets museums Demokratilabb – demokratiturné till arbetsplatser får Arbetets museum inledningsvis 500 000 kronor av Myndigheten för psykologiskt försvar för att genomföra en förstudie. Denna kan i sin tur leda till ytterligare finansiering på 1 164 000 kr under 2023. Även LO, TCO, ABF och Sensus deltar i projektet.

  – Myndigheten för psykologiskt försvar har i uppdrag att stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation. Genom att på så sätt öka motståndskraften stärker vi det psykologiska försvaret, som ju utgörs av hela landets samlade medvetenhet och försvarsvilja. Och som ett led i det vill vi stödja Arbetets museums demokratilabb, säger Magnus Hjort, avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar.

  Vandringsutställningen planeras att stå redo för turné under hösten 2023.

  Målet är ett permanent Demokratilabb

  Utöver samarbetet med Myndigheten för psykologiskt försvar söker Arbetets museum medel från Kulturdepartementet för att inrätta ett permanent Demokratilabb, i samverkan med arbetsmarknadens parter, forskare, studieförbund, myndigheter, civilsamhälle, media, kommun och region. Fokus ska ligga på folkbildande verktyg för att identifiera propaganda, förstå medialogiker och avkoda avsändares avsikter.

  – Många organisationer har angelägna budskap kring demokrati men saknar verktyg för att nå ut brett. Där skulle ett permanent Demokratilabb kunna göra fotarbetet. På Arbetets museum har vi verktygen för att folkbilda utan pekpinnar, säger Niklas Cserhalmi.

  Kontakt

  Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum, tel. 011-23 17 03, niklas.cserhalmi@arbetetsmuseum.se

  Carina Milde, intendent Arbetets museum, tel. 011-23 17 15, carina.milde@arbetetsmuseum.se

  Magnus Hjort, avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar, tel. 010-183 70 00, magnus.hjort@mpf.se

  Pressbilder

  www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

  Kontakter

  Anna Redmalm

  Anna Redmalm

  Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

  Relaterat innehåll

  På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

  Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

  Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

  Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

  Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

  Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

  Arbetets museum
  Laxholmen
  602 21 Norrköping